Unghundar klarar sällan störningen av tikar som är i höglöp eller strax efter. Tveksamt om någon hane klarar den perioden på ett bra sätt. Jag tycker det är fair mot alla om tikarna stannar hemma den intensivaste löpperioden. I synnerhet om man betalar för instruktörsledd träning.

Jag tycker samtidigt att man kan öka kraven i takt med ålder och utveckling – med en osäker nybörjarhund blir sannolikt resultatet en olycklig hund och frustrerad förare. Och en bortkastad träning.

Det är bra att träna på den typen av störning. Då ska man ha ett begränsat antal löptikar med och vara beredd på att ingenting fungerar. För man hamnar tyvärr i situationer under prov och jakt då mindre nogräknande förare tar med löptikar trots uttryckliga instruktioner om att låta dessa vara hemma under löpet. Tror dock man kan vänta till ökl/elit-nivå.

Det ställer extra krav på föraren av löptiken – som måste vara på tå och se till att det inte kissas i målområden etc. Hålla sig lite utkanten (i lä) samt i möjligaste mån skickas som sista hund på övningen. Om löptiksföraren tar hänsyn går det ofta bra att vara med. Det handlar om sunt förnuft.

Det är ju väldig skillnad på om man har som syfte att träna på löpstörning – och har en plan för hur man ska hantera/korrigera t.ex. oönskade stopp på skvättplatser i ett sökområde. Kontra att vilja träna dirigeringsgrunder och ingenting fungerar pga löptik…